Μικρασιατών 76 383 33 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τσοπουρίδης Χαράλαμπος - Βιομηχανική Ψύξη Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ειδικές Κατασκευές

 
 
Σε ο, τι αφορά χώρους λειτουργίας μηχανημάτων ή και επεξεργασίας τροφίμων, ο κλιματισμός είναι απαραίτητος για την διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας.

Η εταιρεία μας Τσοπουρίδης Χ. στο Βόλο αναλαμβάνει :
 
 
 
 
 
Κλιματισμό σε χώρους λειτουργίας μηχανημάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλιματισμό σε εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων
 
 
 
 
 
 
 
 
Κλιματισμό ηλεκτρολογικών πινάκων
 
 
 
 
 
 
 
 
Ψύξη μηχανημάτων με χρήση ψυκτικών μονάδων ανά περίπτωση