Μικρασιατών 76 383 33 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τσοπουρίδης Χαράλαμπος - Βιομηχανική Ψύξη Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία

 
 
 

Τσοπουρίδης Χαράλαμπος - Βιομηχανική Ψύξη

 

 
 
Τσοπουρίδης Β. Χαράλαμπος

Ψυκτικός (αριθμός αδείας Ν.55)
Πιστοποίηση διαχείρισης ψυκτικών υγρών τύπου I
* Εφαρμογές συστημάτων ψύξης – κλιματισμού * Εμπόριο ψυκτικών
 
 
 
Έδρα :
 
Τηλ. Επικοινωνίας - Fax
 
Κινητό
 
E-mail
 
 
 
 
 
Φόρμα Επικοινωνίας