Μικρασιατών 76 383 33 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τσοπουρίδης Χαράλαμπος - Βιομηχανική Ψύξη Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντηρήσεις - Βλάβες

 
 
Συμφωνα με την Ευρωπαικη νομοθεσία έχει δημιουργηθεί από το ΥΠΕΚΑ το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες.

Οι μονάδες εξοπλισμού που περιέχουν φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (άρθρο 23 του ΚΑΝ. ΕΚ 1005/2009) ή φορτίο >5 τόνων ισοδύναμου CO2 φθοριούχων αερίων (άρθρο 4 του ΚΑΝ ΕΕ 517/2014), καταχωρούνται ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων.

Παράλληλα, όλες οι τεχνικές εργασίες επί των μονάδων αυτών (εγκατάσταση, τακτική συντήρηση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση κ.λπ.) καταγράφονται αναλυτικά σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, ΗΔΕ, μέσω της οποίας τροφοδοτείται η βάση δεδομένων σε ετήσια βάση (αίτηση ηλεκτρονικού δελτίου έλεγχου, αίτηση έλεγχου ψυγείου, πιστοποιητικά έλεγχου, πιστοποίηση).
Διαθέτουμε ψυκτικά εξαρτήματα και αναλαμβάνουμε συντήρηση - service - επισκευή επαγγελματικού ψυγείου, συντήρηση - service - επισκευή ψυκτικού θαλάμου, συντήρηση - service - επισκευή ψύκτη, συντήρηση - service - επισκευή αντλίας θερμότητας.

Η εταιρεία ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ Χ. (ψυκτικός) είναι σε θέση να προσφέρει και να εκτελέσει συμβόλαια συντήρησης που μπορούν να περιελάβουν :
 
 
 
 
 
Περιοδικούς ελέγχους
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισκευή βλαβών
 
 
 
 
 
 
 
 
Τακτική συντήρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλήρη διαχείριση της ηλεκτρονικής φόρμας ΗΔΕ