Μικρασιατών 76, 383 33 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τσοπουρίδης Χαράλαμπος - Βιομηχανική Ψύξη Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντηρήσεις - Βλάβες

 
 
Αναφορικά με τη συντήρηση και την επίβλεψη των μηχανημάτων, η εταιρεία Τσοπουρίδης Χ. στο Βόλο, είναι σε θέση να εκτελέσει συμβόλαια συντήρησης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν :
 
 
 
 
 
Περιοδικούς μηνιαίους ελέγχους
 
 
 
 
 
 
 
 
Έμμεση επίβλεψη με online παρακολουθηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Επισκευή βλαβών
 
 
 
 
 
 
 
 
Ετήσια συντήρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας